Poprzednie edycje LogDays

WKROCZ PEWNIEJ NA ZIELONĄ ŚCIEŻKĘ W ZARZĄDZANIU LOGISTYKĄDOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW JUBILEUSZOWEJ EDYCJI LOGDAYS!

15-16 CZERWCA 2021 r.

SPOTKALIŚMY SIĘ ONLINE
ORGANIZATORZY:

Dlaczego LOGDAYS
jest GREEN?

Jubileuszowa edycja LOGDAYS ma miejsce w wyjątkowym momencie. Zdaje się, że ekologia przestała być już tylko ozdobnikiem marketingowym, a zrównoważony rozwój i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko to konkretne działania. Rola logistyki ma tu ogromne znaczenie. Stąd pomysł, by program dziesiątej edycji LOGDAYS ubrać w 10 PRZEKAZAŃ. Każde z nich będzie przekazywało aktualne informacje i pomysły na doskonalenie logistyki w duchu green. Trzy pierwsze dotyczą zmian dotyczących strategicznego podejścia do działalności wszystkich przedsiębiorstw wyznaczanego przez triadę LEGISLACJA-KONSUMENT-FINANSOWANIE. Kolejnych siedem to rozwiązania wprost do wysiania na logistycznym polu. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zacznie szybko owocować.

Dlaczego warto wziąć udział w LOGDAYS 2021?

 • TO PIERWSZE w Polsce wydarzenie na rynku W CAŁOŚCI POŚWIĘCONE PROEKOLOGICZNEMU ZARZĄDZANIU LOGISTYKĄ i realizacją nadchodzących wymagań postawionych przez Unię Europejską w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu,
 • to 2 DNI MERYTORYCZNYCH SPOTKAŃ i możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami w zakresie dobrych praktyk i przemyśleń na temat „zielonej logistyki”,
 • PRAKTYCZNY PROGRAM skoncentrowany na najistotniejszych obszarach zarządzania logistyką w kontekście zmian, które realnie można wprowadzić, by zmniejszać negatywny wpływ na środowisko w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • spotkanie z partnerami LOGDAYS 2021, dzięki którym BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO Z TRENDAMI I NAJNOWSZYMI EKOROZWIĄZANIAMI W LOGISTYCE.

PROGRAM LOGDAYS 2021:

PRZEKAZANIE 1:

WHAT’S THE (EUROPEAN GREEN) DEAL? – Europejski Zielony Ład i logistyka

Czy dziewięć lat to dużo? W kontekście inwestycji logistycznych i ich policzalnych efektów to niewiele. Niestety, tyle właśnie lat pozostało firmom na podjęcie konkretnych działań, by nie polec w walce o konieczną redukcję emisji CO2 o 60%, którą w drodze do neutralności klimatycznej wyznaczył, Parlament Europejski. Rok 2021 wypełni hasło „Europejski Zielony Ład”. Polityczne ustalenia i obietnice przekształcane są w wiążące zobowiązania prawne – czy Twoja firma wie, jakie przepisy europejskiego prawa klimatycznego jej dotyczą? Czy Ty wiesz, jakie znaczenie ma to dla logistyki Twojej firmy?

PRZEKAZANIE 2:

IMPERATYW EKOLOGICZNY – logistyka w erze i oczach świadomego konsumenta

Raporty na temat trendów konsumenckich nie pozostawiają złudzeń – poziom świadomości ekologicznej rośnie. W ślad za tym idą wyższe wymagania stawiane przez klientów producentom i oczekiwanie wspierania ekologicznej postawy. Czy wiesz, że Twój wybór wypełniacza w kartonie może wpłynąć na decyzję o tym, czy klient wróci na kolejne zakupy w e-sklepie firmy? Ponad 60% konsumentów jest gotowa na zmianę aktualnie wybieranej marki na rzecz bardziej przyjaznej środowisku. Poznaj wymagania stawiane przed logistyką przez Green Generation.

PRZEKAZANIE 3:

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE – nowe miary do oceny przedsiębiorstwa

Era oceniania przedsiębiorstw wyłącznie na podstawie ich zysków i twardych danych finansowych dobiega końca. Partnerzy biznesowi i klienci przykładają coraz większą wagę do interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem naturalnym. Ryzyko związane ze zmianą klimatu, powinno być uwzględniane w strategiach i politykach zarządzania ryzykiem oraz być traktowane na równi z ryzykiem operacyjnym, czy rynkowym. Czy wiesz, że finansowanie dla inwestycji logistycznej w Twojej firmie może zostać odrzucone ze względu na kwestie środowiskowe?

PRZEKAZANIE 4:

TRANSPORTOWA TRANSFORMACJA – przesiadka na zielone alternatywy

Transport, choć jest infrastrukturą krytyczną gospodarki, jest też jej ekologiczną czarną owcą. W 2017 roku sektor transportu w Polsce odpowiadał za 15% wszystkich emisji CO2, z czego 35% emisji pochodziło z samochodów ciężarowych, 10% - samochodów dostawczych. Średnio nawet 20% kilometrów, pokonywanych każdego roku przez europejskich przewoźników, jest wykonywanych „na pusto”, co przyczynia się to do wysokiej emisji CO2 i wzrostu kosztów działalności. Choć do 2025 r. wszyscy producenci ciężarówek muszą ograniczyć emisję CO2 w samochodach ciężarowych o dużej ładowności o 15% w porównaniu ze średnią z 2019 r., a do 2030 r. redukcja ta musi wynieść aż 30% - to sam dobór pojazdu, jego zasilania, czy informatycznego wsparcia w planowaniu transportu nie wystarczy do zrównoważenia wpływu transportu na środowisko. Działania w kwestii transportu podejmuj na wielu polach.

 • Puste przebiegi – jak technologicznie zoptymalizować wypełnienie środka transportu, dobór tras, obsługę zleceń?
 • Prąd, gaz, wodór, czyli alternatywne zasilanie pojazdów – na jakim etapie w rozwoju pojazdów i infrastruktury jesteśmy, by na poważnie modyfikować firmową flotę?
 • Kolej na intermodal – Komisja Europejska stawia na rozwój kolei i choć ta nie będzie współistniała bez transportu drogowego, warto zweryfikować jej udział w „przebiegach” przedsiębiorstwa.
PRZEKAZANIE 5:

CO2PERACJA W LOGISTYCE – ekonomia siostrą ekologii

Dążenie do neutralności klimatycznej przynosi konieczność optymalizacji wielu procesów w przedsiębiorstwach logistycznych. Niezmienny pozostaje jednak fakt, że firmy nastawione są na osiągnie zysków i redukcję kosztów. Współpraca między operatorami logistycznymi z wykorzystaniem giełd transportowych to oszczędności kosztów rzędu 20% i redukcja emisji CO2 o ok. 32%. Czy w świetle nowych przepisów prawa klimatycznego collaborative supply chain przeżyje drugą młodość i doprowadzi do synergii korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i planety?

PRZEKAZANIE 6:

CO2GREEN PARTNERSHIP – zarządzanie kontrahentami przez zrównoważone działania

Znaczenie opinii publicznej w kupowaniu towarów, prowadzeniu interesów ze społecznie odpowiedzialnymi firmami staje się silnym kryterium wyboru biznesowego. Zawierając czynniki środowiskowe i etyczne w strategii przedsiębiorstwa i stawiając naszym dostawcom wymagania z zakresu transparentności, nie tylko minimalizujemy ryzyko wystąpienia niepożądanych praktyk z ich strony, ale także znacząco zwiększamy skalę naszych działań. Czy Twoja firma gotowa jest na świadomą współpracę i możliwość egzekwowania podejmowanych praktyk w łańcuchu dostaw, zarówno po swojej stronie, jaki i stronie kontrahenta?

PRZEKAZANIE 7:

PAPIEROVE LOVE? – digitalizacja obiegu dokumentów w logistyce

Digitalizacja jest nieunikniona nie tylko za sprawą silnego rozwoju trendów ekologicznych, ale także w związku z ogromnymi oszczędnościami, jakie ze sobą niesie. Zastąpienie tradycyjnego listu przewozowego jego elektronicznym odpowiednikiem może w skali Europy przynieść oszczędności rzędu nawet 600 mln euro rocznie. Co więcej czas jego obsługi skraca się o niemal połowę. Czy zmierzch epoki papierowych dokumentów w logistyce wydaje się być przesądzony? Jak przestawić dokumentację logistyczną z offline do online?

PRZEKAZANIE 8:

GREEN MAGAZEEN – rzeczywistość zielonych obiektów logistycznych

Budynki na całym świecie, w tym również obiekty logistyczne, generują ponad 40% całkowitej emisji CO2. Świadomość najemców w zakresie ekologicznych rozwiązań znacząco wzrosła w ostatnich latach i aż 80% dopytuje lub wymaga od deweloperów zastosowanie konkretnych środowiskowych rozwiązań przed wynajmem powierzchni. Ekologia w magazynie zaczyna się właśnie od budynku i zastosowanych w nim proekologicznych rozwiązań.

 • Green point – jak właściwa lokalizacja obiektu w sieci dystrybucji przekłada się na zmniejszenie emisji CO2?
 • EkoLOGICZNE rozwiązania budynkowe – jaki masz wybór by magazyn, z którego korzystasz był efektywny energetycznie?
 • Zielona Energia – jak zasilić magazyn energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych?
 • „Zero waste” i „less waste” – jak gospodarować odpadami w obiekcie magazynowym i na tym zarobić?
PRZEKAZANIE 9:

OBIEG LOGISTYCZNY – zwrot w stronę zamkniętego cyklu

Kurierzy w Europie i USA pokonują rocznie około 60 miliardów kilometrów z dostawami i blisko 17 miliardów kilometrów ze zwrotami. Ta ostatnia liczba odpowiada 73 podróżom między Ziemią a Marsem. Co czwarta ciężarówka używana jest do zwrotu towarów i emituje przy tym około 1,5 miliarda kilogramów dwutlenku węgla (CO2). To informacje zebrane przez jedną z firm technologicznych. E-commerce ma swoje plusy, ale policzalne są także minusy.

 • Zwróć uwagę na zwrot – gdzie leży granica między zadowoleniem klienta a racjonalną logistyką zwrotów w e-commerce?
 • Ooo…, czyli o optymalizacji opakowań – jak zmienia się podejście do pakowania i opakowań logistycznych w dobie trendów ekologicznych?
 • Sprzedaż i co potem? – jak rozwinąć logistykę odzysku i zadbać o posprzedażowy łańcuch dostaw?
PRZEKAZANIE 10:

PIENIĄDZE NA INWESTYCJE – finansowanie zielonej transformacji

O tym, w jakim zakresie uda się zrealizować „zielone” projekty, decyduje zwykle ilość środków finansowych, które możemy na nie przeznaczyć. Można sięgnąć do „kieszeni” przedsiębiorstwa, ale warto wiedzieć, jak na zieloną transformację zdobyć środki publiczne i z innych dostępnych źródeł. Modernizacja floty transportowej na tą zużywającą przynajmniej mniej paliwa czy energii, farma fotowoltaiczna w otoczeniu magazynu to tylko wybrane przykłady inwestycji, na które można pozyskać dofinansowanie. Jak to zrobić i czy warto sięgać po środki zewnętrzne?

PRELEGENCI

prof. dr hab.
WOJCIECH PAPROCKI
Instytut Infrastruktury,
Transportu i Mobilności
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Od 2005 r. tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje nieprzerwanie... więcej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 15 lipca 1979 r. jako nauczyciel akademicki. Od 1 lutego 2019 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności.
Jest autorem i współautorem oraz redaktorem i współredaktorem licznych monografii naukowych i artykułów naukowych, a także materiałów o charakterze eksperckim oraz popularnonaukowym. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, w obszarze badań poświęconych wdrażaniu technologii cyfrowych, a także kształtowania gospodarki dążącej do zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych. Współpracuje z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych uczestnicząc w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 1988 r. aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych, zarządczych i doradczych w wielu podmiotach w kraju i za granicą.
MARCIN PŁOCHARSKI
Prezes
Polska Platforma LNG i bioLNG
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005r związany z Shell m.in. jako dyrektor działu sprzedaży kart paliwowych w Polsce, krajach Bałtyckich i Ukrainie... więcej, a także jako Global Marketing Manager Indirect Channel, a ostatnio jako Business Development Manager LNG na Polskę oraz CEE. Prywatnie ojciec 3 córek, miłośnik kitesurfingu oraz nurkowania jaskiniowego.
 
MAŁGORZATA WIELEBA-WALICKA
Radca prawny
Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego... więcej (kierunek prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej), ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a także studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego d. Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie oraz aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Z transportem związana od 15 lat. W swojej karierze pracowała najpierw jako urzędnik w Ministerstwie Infrastruktury w Departamencie Transportu Drogowego zajmując się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych i w Departamencie Prawnym zajmując się obsługą prawną oraz legislacją a następnie, jako prawnik - koordynator ds. szkoleń, w związanym z transportem ośrodku doradztwa i szkoleń „Buch-Car” w Błoniu oraz jako radca prawny w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

Posiada rozległą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa transportu, tworzenia prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego dot. transportu oraz bogate doświadczenie uzyskane podczas pracy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami transportowymi. Jest doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz radcą prawnym posiadającym swoją kancelarię prawną. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, administracyjnych i gospodarczych, w tym związanych z transportem, a także w obsłudze działalności przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, umów cywilnoprawnych oraz spraw wewnątrzkorporacyjnych.

Aktywna społecznie w branży TSL. Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR, które należą do European Association of Dangerous Goods Safety Advisers (EASA).
 
Sylwester Nagórka
Sustainability Developer
IKEA Retail
Od ponad 7 lat związany z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. W IKEA odpowiada za wspieranie agendy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości, zarządzanie... więcej ryzykiem, kodeks postępowania i elektromobilność. Wcześniej doświadczenie zdobywał w consultingu Deloitte, wspierając firmy z różnych branż w projektach doradczych z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Iwona Gasik-Płomińska
Sustainability Developer
IKEA Distribution Services
Z Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego związana od 20 lat. W DC/CDC realizuje cele IKEA określone w strategii firmy „pozytywni wobec ludzi i planety”... więcej. Zajmuje się szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem, od implementacji zmian prawnych ochrony środowiska w działalności magazynu po współpracę z lokalną społecznością.
SYLWESTER GAJEWSKI
ESP Manager DC/CDC Jarosty
IKEA Distribution Services
W IKEA Distribution Services pracuje od 2001 roku. Od 2 lat kieruje działalnością Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach koło Piotrkowa Trybunallskiego. Odpowiada za kontrakt... więcej z operatorem logistycznym magazynu – FM Logistic, który realizuje dystrybucję towarów do sklepów IKEA w regionie, a także obsługuje i wysyła zamówienia do klientów na terenie kraju.
MATEUSZ BORUTA
Dyrektor zarządzający
ECR Polska
Odpowiada za Szczerze uważa, że dobrą współpracą firmy się bogacą. Zawodowo – tworzy warunki dla lepszego dialogu i bardziej wydajnej współpracy partnerów... więcej handlowych – poprzez wyjątkową platformę, jaką jest organizacja ECR Polska (z ang. Efficient Consumer Response – wydajna reakcja na potrzeby konsumentów). Aktywnie wspiera uczestników łańcuchów dostaw we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Jest autorem i współautorem programów usprawnień zarówno całych łańcuchów wartości, jak i pojedynczych przedsiębiorstw, głównie z sektora FMCG. Efektem jego pracy są m.in. praktyczne narzędzia i wiedza ułatwiające eliminowanie z łańcuchów dostaw kosztów nie przynoszących wartości.

W działalności konsultingowej i szkoleniowej łączy doświadczenie z zakresu sustainability, logistyki i marketingu. Jako inicjator i współtwórca Karty Oceny Palet, z powodzeniem szkoli adeptów prawidłowej gospodarki paletowej – bezpiecznej, pewnej, optymalnej kosztowo.

Prywatnie – zapalony cyklista, fotograf i entuzjasta turystyki wysokogórskiej.
 
dr inż. Patrycja Sałagan
Environment Manager
Kancelaria EY Law, EY Polska
Specjalizuje się zagadnieniach dotyczących aspektów regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki opakowań... więcej i gospodarki odpadami, także w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto zajmuje się zagadnieniami procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych i prawnych. Wspiera największe firmy z sektora energochłonnego, w tym branży stalowej, cementowej, chemicznej, jak również podmioty gospodarującego odpadami, wprowadzające produkty w opakowaniach czy podmioty z sektora lotniczego. Doświadczenie zdobyła również przy realizacji projektów biznesowych, jak i pełniąc funkcje zarządcze w organach administracji rządowej.
Maciej Pietrzczyk
Consultant, Supply Chain & Operations, Business Consulting
EY Polska
Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z zakresu obsługi klienta... więcej, planowania, logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem centralizacji tych funkcji. Dodatkowo wspiera działania z obszaru zrównoważonego łańcucha dostaw. W przeszłości związany był z United Nations Global Compact Network Poland oraz polskim oddziałem UNICEF.
Aleksandra Pawłowicz
Senior Consultant
Kancelaria EY Law, EY Polska
Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej, zarówno w zakresie pozyskiwania dofinansowań, jak i prawnej oceny środków na... więcej poziomie prawa unijnego i krajowego. Wspiera największe firmy z sektora energochłonnego, w tym branży stalowej, cementowej, chemicznej i spożywczej. Zrealizowała szereg projektów związanych z pomocą publiczną na cele energetyczne i środowiskowe.
Marek Różycki
Partner zarządzający
Last Mile Experts
Konsultant, ekspert branży KEP, doświadczony doradca zarządów wielu firm, były wiceprezes regionalny z praktyką w... więcej wielokulturowym środowisku logistycznym oraz handlu elektronicznym.

Działał w różnych branżach i na różnych rynkach geograficznych odnosząc wiele sukcesów. Ostatnie 30 lat spędził w branży kurierskiej i pocztowej, Prezes GeoPots CSEE odpowiedzialny za 16 krajów i obszar operacyjny rozciągający się od krajów bałtyckich po Bałkany. Jednym z ostatnich doświadczeń zawodowych przed utworzeniem własnej firmy było stanowisko Wiceprezesa Amazon Logistics, Europa, które zajmował do kwietnia 2015. 

Aktualnie Marek Różycki jest Partnerem Zarządzającym w Last Mile Experts, specjalistycznej firmie zajmującej się doradztwem w obszarze usług kurierskich, logistki pocztowej oraz e-commerce. Często współpracuje z inwestorami (Private Equity) i doradza firmom z branży e-commerce, operatorom pocztowym i firmom kurierskim przy strategicznych projektach. Jednym z ważniejszych projektów było doradztwo funduszowi Advent w procesie zakupu firmy InPost.

Jest niezależnym doradcą firmy eMag (Sameday), wiodącego rumuńskiego właściciela platformy e-commerce i sieci kurierskiej, Trendyol Group, czołowego tureckiego operatora e-commerce oraz Technomanija dynamicznie rozwijającej się platformy e-commerce w Serbii. Ponadto jako współzałożyciel Last Mile Prophets prowadzi działalność edukacyjną „pro bono” przy wykorzystaniu kanałów społecznościowych LinkedIn oraz YouTube.

Istotnym osiągnięciem biznesowym było utworzenie jednej z pierwszych w Polsce firm kurierskich, Masterlink Express. Firma, która rozpoczynała działalność w 1990 roku jako lokalne przedsiębiorstwo zatrudniające 5 osób rozwinęła się do poziomu o lidera rynku KEP w 1996 r. Aktualnie firma działa pod marką DPD Polska i jest drugim co do wielkości operatorem kurierskim na naszym rynku.
 
Mirosław Gral
Partner
Last Mile Experts Poland
Konsultant, doradca operacyjny, od ponad 29 lat czynnie związany z branżą logistyczną, głównie segmentem usług kurierskich. Swoją... więcej przygodę z branżą kurierską rozpoczął na początku lat 90 ubiegłego stulecia jako kurier, następnie organizował tworzenie zespołów operacyjnych dla lokalnej firmy Kurierserwis, przedstawiciela japońskiej sieci kurierskiej Oversea Courier Services. Po kilku latach dołączył do M.S. Stolica, jednej z największych firm kurierskich w kraju, gdzie odpowiadał za negocjacje handlowe i działania operacyjne dla firm kurierskich Airborne Express, FedEx, Aramex, Global Distribution Alliance oraz Net Express.

Od 1996 roku przez kolejne 6 lat jako jeden z założycieli i współwłaścicieli budował firmę spedycyjną i agencję celną M.A.C.S. W latach 2002 -2004 krótki epizod z logistyką kontraktową pod marką Frans Maas, gdzie odpowiadał za projekty logistyczne i negocjacje handlowe z kluczowymi klientami na terenie kraju.

W 2004 powrót do branży kurierskiej, uczestnictwo w przygotowaniu oferty współpracy oraz negocjacje handlowe z firmą Fedex. Reorganizacja działu operacyjnego oraz sieci dystrybucyjnej M.S Stolica na potrzeby rozwijanej współpracy z firmą Fedex.

W konsekwencji akwizycji, od 2005 roku jako dyrektor działu projektów i wdrożeń UPS Polska odpowiedzialny za integrację operacyjną i technologiczną spółek UPS Polska i M.S Stolica. Jednym z głównych zadań było wdrożenie procesów, procedur oraz struktury organizacyjnej mająca na celu optymalizację kosztów operacyjnych przy jednoczesnym podniesieniu jakości oferowanych usług.

W latach 2010 – 2015 zajmował wiele stanowisk związanych z projektami logistycznymi i zarządzaniem operacyjnym zarówno w kraju jak i za granicą W Sztokholmie prowadził projekt budowy głównego centrum dystrybucyjnego i siedziby UPS Szwecja. Pracując w Brukseli, europejskiej centrali UPS, jako koordynator projektu integracji firmy Kiala, jednego z pierwszych operatorów logistycznych e-commerce w Europie, przyczynił się do powstanie sieci UPS Access Point i zalążka modelu dostaw „Out of Home”. Po powrocie do Polski odpowiedzialny za współpracę w podwykonawcami na terenie całego kraju. Jednym z kluczowych osiągnięć w ramach UPS Polska była koordynacja budowy centralnej sortowni UPS w Strykowie oraz pełna reorganizacja drogowej sieci dystrybucyjnej w kraju.

Od połowy 2015 do końca 2019 jako dyrektor operacyjny UPS Polska współpracował z ponad 3 000 pracowników i podwykonawców operacyjnych oraz zarządzał szerokim wachlarzem aktywności prowadzonych w ponad 40 obiektach na terenie kraju. Zakres obowiązków obejmował obszary od operacji kurierskich, poprzez drogową sieć dystrybucyjną, zarządzanie oddziałami, transport lotniczy na współpracy z jednostkami operacyjnymi w Europie kończąc.

W 2020 rozpoczął nowy etap aktywności zajmując się doradztwem operacyjnym w szeroko pojętej branży kurierskiej oraz wsparciem klientów w analizie i reorganizacji struktur oraz procesów operacyjnych. W wolnych chwilach chętnie dzieli się swoja wiedzą i obserwacjami branży KEP wykorzystując platformę LinkedIn oraz pisząc krótkie artykuły do prasy branżowej.
 
Marta Mikliszańska
Head of Public Affairs and Sustainability
Allegro.pl
Jest ekspertką ds. publicznych i odpowiada za politykę publiczną oraz obszar zrównoważonego rozwoju w Allegro.pl. Ma wieloletnie... więcej doświadczenie w organizacjach biznesowych i administracji parlamentarnej. Przed dołączeniem do Allegro w 2018 r., doradzała wielu polskim i międzynarodowym firmom m.in. z sektora IT w budowaniu relacji rządowych i tworzeniu strategii komunikacyjnych. Ukończyła stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia europejskie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; była także stypendystką Rządu Brytyjskiego na London School of Economics.
MARIUSZ STASIAK
Prezes Zarządu
Emapa S.A.
Zbudował zespół badawczo rozwojowy zajmujący się rozwojem nowoczesnych algorytmów optymalizacyjnych w firmie... więcej Emapa. Efektem prac zespołu jest stworzenie jednej z najlepszych i najbardziej uniwersalnych technologii do optymalizacji problemów transportowych co zostało potwierdzone pobiciem ponad 250 rekordów optymalizacyjnych w badaniach instytutu międzynarodowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w wyniku których powstały kluczowe produkty i usługi powiększające portfolio Spółki Emapa.
ARTUR OLEJNICZAK
Kierownik Działu Marketingu & PR
Wyższa Szkoła Logistyki
Menedżer z 16-letnim doświadczeniem w branży Transport, Spedycja, Logistyka.
Z zaangażowaniem dzielący się... więcej swoją ekspercką wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Jest cenionym moderatorem i keynote speakerem największych branżowych konferencji. Od 7 lat trenerem biznesu i wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Współorganizował Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Od wielu lat baczny obserwator i recenzent wydarzeń oraz nowości branży TSL i KEP. Jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopism: „LOGISTYKA”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „MSP” i innych fachowych czasopism. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z szeroko pojętą logistyką. Znany z uśmiechu (pozytywnego podejścia do ludzi), barwnego języka oraz charyzmatycznej osobowości. Z pasją, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem realizuję podejmowane projekty skutecznie stosując strategię win-win.
KONRAD NOWAKOWSKI
Prezes Polskiej Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań PIOIRO
Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014... więcej prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.
PAWEŁ LASKA
Site Manager
Zalando Logistics Operations Polska
Ponad 12 lat pracy w międzynarodowych koncernach, w strukturach krajowych i centralnych. Doświadczenie zdobywał... więcej poprzez prowadzenie projektów i zarządzanie operacyjne w sektorach logistyki produkcji i logistyki e-commerce. W strukturach Zalando od ponad czterech lat. Odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i działalność operacyjną hub'u logistycznego. Do głównego obszaru działań należy planowanie strategiczne, doskonałość operacyjna i nadzór administracyjny nad spółką.
MATEUSZ ANASIAK
Specjalista ds. projektów
Stena Recycling
W codziennej pracy odpowiada za projektowanie i optymalizację procesów gospodarowania odpadami u klientów... więcej Stena Recycling. Wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe w projektowaniu procesów logistyki wewnętrznej odpadów oraz magazynowania miejsc odkładczych, tak, aby były one bezpieczne oraz jak najbardziej efektywne zarówno kosztowo jak i procesowo. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi branżami i środowiskami produkcyjnymi, optymalizując systemy gospodarowania odpadami, pomaga odkryć ukrytą wartość w procesach realizując jednocześnie idee zrównoważonego rozwoju.
PIOTR RESZELSKI
Sales Director
Omnipack
Obecnie Sales Director w Omnipack oraz wykładowca akademicki w WSZiB. Przez ostatnie lata zdobywał doświadczenie... więcej w branży eCommerce oraz wspierał rozwój polskich przedsiębiorstw, między innymi z ramienia Groupon Polska. Jednymi z najważniejszych sukcesów było przeprowadzenie kluczowej i jednej z najważniejszych kooperacji pomiędzy Groupon Polska i siecią Optegra oraz współtworzenie topowego zespołu sales w ramach Groupon Europe. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
KRZYSZTOF ŁUKOSZYK
Sales Director
Rhenus Home Delivery
Z wykształcenia jestem prawnikiem, który pracę z dokumentami zamienił na pracę z klientami. Swoją wiedzę i doświadczenie... więcej wykorzystuję w opiece nad kluczowymi partnerami firmy. Tworzę i wdrażam indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania w łańcuchu dostaw dla osiągnięcia poprawy wydajności i jakości obsługi, z szczególnym naciskiem na produkty „niestandardowe” i wymagające dedykowanej obsługi.
MARCIN KALISIAK
Inżynier Sprzedaży
Zebra Technologies
Wspieram klientów z obszarów Transportu i Logistyki oraz sektora publicznego w planowaniu i wdrażaniu inwestycji w... więcej nowoczesne mobilne technologie zwiększające efektywność i produktywność działań i procesów biznesowych. Dostarczam praktycznej wiedzy o naszym portfolio produktów i rozwiązań naszym partnerom biznesowym.
ŁUKASZ JATTA
Senior Principal / Partner
Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting
Absolwent Politechniki Śląskiej, wydział Organizacji i Zarządzania, pracuje... więcej w Miebach Consulting w Polsce od 2003 roku, od 2013 Partner Miebach Logistik Holding we Frankfurcie. Kierownik projektów logistycznych i nadzorów nad realizacją inwestycji logistycznych w Polsce i zagranicą między innymi dla takich klientów jak BASF, BMW, Coty, Rossmann. Specjalista projektowania i wdrażania rozwiązań automatycznych w logistyce.
MAGDA KILIJAŃSKA
Asset & Investment Management Director
Panattoni
Magda Kilijańska może pochwalić się 12-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, z czego od 2 lat jest częścią zespołu... więcej Panattoni zajmując stanowisko Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami i Inwestycjami. Odpowiada za współpracę z inwestorami i osiąganie przez nich celów biznesowych oraz nadzoruje aspekty związane z dzierżawą oraz zarządzaniem aktywami. Przez ostatnie 7 lat przyczyniła się do zawarcia umów obejmujących w sumie niemal 700 tys. mkw. Od roku 2020 stoi na czele Zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami i dzierżawami (ponad 2,5 mln mkw. w portfolio powierzchni w ponad 70 lokalizacjach w całej Polsce), co oznacza również aktywną współpracę z kluczowymi inwestorami oraz innymi partnerami biznesowymi. Magda ma bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie logistyki, zarządzania aktywami, nieruchomościami oraz inwestycjami, wykazując się przy tym doskonałą znajomością rynku nieruchomości w Polsce.

Magda Kilijańska Ukończyła studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. W życiu prywatnym jest matką dwóch pięknych i utalentowanych dziewczynek. Jej pasja to sport, zwłaszcza joga, jak również bieganie. Znana jest z niezwykłej osobowości, życzliwości i wspaniałego uśmiechu.
PIOTR BZOWSKI
Development Director - Central Europe
Mountpark
Piotr rozpoczął swoją karierę w 2006 roku jako agent ds. powierzchni przemysłowych w DTZ Polska. W 2008 roku przeniósł się do... więcej branży deweloperskiej, pracując z takimi deweloperami jak Prologis, Europolis i P3 Logistic Park nad rozbudową ich portfolio w Polsce. Piotr dołączył do Mountpark w 2020 roku jako dyrektor ds. rozwoju odpowiedzialny za projekty w Europie Środkowej.
ILONA MIZIEWICZ-GROSZCZYK
Marketing & E-Commerce Director
Europa Systems
Ekspert w dziedzinie produktów profesjonalnych w branżach technologicznych. Menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w... więcej obszarze wprowadzania nowych produktów na rynek i rozwoju marek, realizowanych m.in. dla takich firm jak: Vobis Digital, Rajapack, Unizeto. Od 2015 odpowiedzialna za rozwój strategii, pozycjonowanie , PR oraz komunikację w Europa Systems. Z jej inicjatywy powstał cykl „Innovations for Intralogistics” na międzynarodowych targach LogiMAT w Stuttgarcie. Mistrzyni networkingu w b2b. Moderator i speaker.
MAGDALENA KRASZEWSKA
National Marketing & Digital Sales Manager
Kuehne+Nagel
Marketing & Communication Manager, Kuehne + Nagel . Od początku swojej kariery... więcej pracuje w międzynarodowym środowisku. Od 15 lat związana z globalną firmą logistyczną Kuehne + Nagel. Obecnie odpowiada za działania digital sales oraz komunikacji na terenie Polski współpracując ściśle ze strukturami globalnymi i regionalnymi organizacji, pełni też rolę rzecznika prasowego firmy. Jej projekty są inspiracją do zmian i działań w innych krajach w regionie centralnej i wschodniej Europy. Jej pasją jest rozwój siebie i innych, jest uzależniona od pracy z ludźmi i dla ludzi.
ANNA DESOGUS
Dyrektor na Polskę
Packoorang
Anna Desogus zajmuje się tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym w teorii i w praktyce. W praktyce - pracując jako dyrektor na... więcej Polskę w norweskim start-upie Packoorang, który oferuje wielorazowe opakowania wysyłkowe do użycia zarówno w wewnętrznym obiegu przedsiębiorstw, jak i B2B oraz B2C w ecommerce. W teorii – prowadząc warsztaty i szkolenia w ramach działań założonej przez siebie firmy Circular Together, która oprócz GOZu podejmuje też tematykę zero waste i zmian klimatu.

Organizatorka inicjatywy non-profit Circular Economy Club Tricity. W 2020 r. zakwalifikowała się do programu From Linear to Circular prowadzonego przez Fundację Ellen MacArthur – lidera w obszarze transformacji w kierunku GOZ. Po ukończeniu programu otrzymała tytuł Ellen MacArthur Foundation Circular Economy Pioneer 2021. Kontynuuje relację z Fundacją, m.in. poprzez prowadzenie stworzonego przez EMF warsztatu Upstream Innovation dotyczącego tworzenia innowacji skupionych na osiągnieciu modelu GOZ w obszarze opakowań. Uczestniczy jako ekspertka w tegorocznej edycji programu Climate Leadership koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. pracuje w międzynarodowym środowisku. Od 15 lat związana z globalną firmą logistyczną Kuehne + Nagel. Obecnie odpowiada za działania digital sales oraz komunikacji na terenie Polski współpracując ściśle ze strukturami globalnymi i regionalnymi organizacji, pełni też rolę rzecznika prasowego firmy. Jej projekty są inspiracją do zmian i działań w innych krajach w regionie centralnej i wschodniej Europy. Jej pasją jest rozwój siebie i innych, jest uzależniona od pracy z ludźmi i dla ludzi.

Jeżeli jesteś:

 • dyrektorem zarządzającym firmą z branży TSL,
 • dyrektorem operacyjnym,
 • dyrektorem odpowiedzialnym za inwestycje,
 • dyrektorem transportu,
 • szefem logistyki w firmie produkcyjnej,
 • szefem logistyki w firmie handlowej,
 • logistykiem zatrudnionym w firmach świadczących usługi logistyczne,
 • logistykiem odpowiedzialnym za obsługę internetowych kanałów sprzedaży,
 • szefem centrum dystrybucyjnego,
 • dyrektorem lub kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju.

 

#LogDays
jest właśnie dla Ciebie!

#LogDays to:

10
lat doświadczenia
2
dni merytorycznych prelekcji
10
ważnych tematów
800+
przeszkolonych dotychczas logistyków
Organizator:
Partnerzy strategiczni:
Partnerzy:
Partner instytucjonalny:
Partnerzy merytoryczni:
Partnerzy medialni:

Kontakt

BILETY:

Ewa Marchlak
Event Community Manager
adres e-mail
tel. kom. 534 598 738

PARTNERZY:

Aneta Kuźmicka
Szef Pionu Wydawnictw i Konferencji Logistycznych
adres e-mail
tel. 61 66 55 891
tel. kom.: 607 716 527

PARTNERZY:

Karolina Warsicka
Brand manager „Nowoczesnego Magazynu”
adres e-mail
tel. kom.: 692 057 012

PARTNERZY:

Aleksandra Pisarzewska
Brand manager
„Logistyki a Jakość”
adres e-mail
tel. kom.: 502 237 988

KWESTIE MERYTORYCZNE:

Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna
„Logistyki a Jakość” i „Nowoczesnego Magazynu”
adres e-mail
tel. 61 66 83 121
tel. kom.: 607 551 229

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości:
   
  • dla przedstawicieli grupy docelowej – cena regularna 399 zł + VAT/osobę
   399 VAT/osobę (cena promocyjna – zgłoszenie tylko do r.)
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla logistyki – cena regularna 2000 zł + VAT/osobę

 2. Płatność na podstawie faktury proforma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 3. Opłata obejmuje
  • Bilet wstępu na LOGDAYS 2021 online (15-16.06.2021 r.) – udział w zaplanowanych prelekcjach.
  • Dostęp i możliwość pobrania materiałów marketingowych partnerów wydarzenia z platformy PINE w terminie wydarzenia.
  • Dostęp do aplikacji networkingowej funkcjonującej na platformie PINE w terminie wydarzenia.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3–4 osoby – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
   Więcej informacji pod numerem telefonu: 616655766 lub: agata.nowacka@forum-media.pl
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 31 maja 2021 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 31 maja 2021 r., a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.
 6. Składając zamówienie na wydarzenie po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za wydarzenie w pełnej wysokości.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować Organizatora wydarzenia).
 8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
 9. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia.
 11. W przypadku braku możliwości organizacji wydarzenia w wersji stacjonarnej ze względu na sytuację epidemiologiczną – zgłoszenia uczestników automatycznie przeniesione zostaną na wersję online wydarzenia w tym samym terminie zorganizowaną na platformie PINE.
 12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.